lunduniversity.lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Alla bilder från föreläsningarna

Mekanik

Före en föreläsning kan filerna innehålla bilder från föregående år men det uppdateras straxt före eller efter aktuell föreläsning. Skillnaden blir troligen marginell

Jag rekomenderar att du använder Acrobat reader för att visa filerna

F1 Introduktion

Problemlösning - några hjälpsamma riktlinjer

Våglära

Page Manager: