lunduniversity.lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

FAFF30 + FAFF40 Våglära och optik

Välkomna

Hej och välkomna till kursen i våglära och optik:

Våglära och optik är en grundläggande fysikkurs som ingår i det obligatoriska kursblocket det första året på civilingenjörsutbildningarna i tekniskfysik och teknisk matematik vid LTH.

Om ni är nyfikna på kursansvarigs forskning så hittar ni en populärvetenskaplig presentation här:

Page Manager:

Administrativ information

FAFF30 Våglära och Optik

Poäng: 9 hp FAFF30 / 7,5 hp FAFF40

Läsperiod: VT2

Betygsskala: TH

Nivå: G2

Undervisningsspråk: Svenska och engelska

Kursansvarig: Johan Mauritsson

Sekreterare: Kerstin Nilsson

Kursombud FAFF30: xxx

Kursombud FAFF40: xxx

Förutsatta förkunskaper: Flerdimensionell analys

Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer