lunduniversity.lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Laborationer

I kursen ingår 3 laborationer: SvängningarGeometrisk optik samt Ljusets böjning och interferens.

Laborationsschema distribueras i en separat fil (finns att ladda ner till höger).

Du ansvarar själv för att du får tillgång till instruktionerna. 

Laborationerna är obligatoriska och pågår i 4 timmar. 

Vid laborationens början skall du skriftligen och muntligen kunna redogöra för samtliga förberedelseuppgifter. 

Information om gruppindelningen, inlämning av labbrapporterna, samt byte av labbgrupp vid sjukdom in finns på Live@Lund

Sista dag för godkännande av laborationer är onsdagen den 5/6 2017.

 

 

 

 

Sjukdom etc.: Om du inte kan delta i ett labbtillfälle (pga sjukdom etc), så kan du själv hitta en ny ledig labbplats i labbgruppslistorna i menyn till vänster, samt kolla tiden i labbschemat. Om du av någon anledning behöver byta labbtillfälle så byt i så god tid innan labbtillfället som möjligt, så att nån annan kan utnyttja din tid. Notera också att ni måste så mycket som det går försöka hålla era originaltider, då det är schematekniskt omöjligt för alla att göra labbarna på de senare tiderna i kursen.

 

Labrapporter: Labbrapporterna skickas och in med e-post till respektive labbhandledare, och fås sedan i retur via e-post.  Handledarnas e-post hittar du under menyn Personal till vänster. Rapporten ska vara inlämnad senast en vecka efter labtillfället, och om ni får retur så sker även detta via e-post.

 

 

Page Manager:

Laborationsinstruktioner

Nedan hittar Du laborations-instruktioner för nedladdning. Instruktionerna kan komma att ändras något innan labkurserna börjar.

Svängningar

Geometrisk optik

Ljusets böjning & interferens

Manualer/introduktion

Nedan hittar du hjälpdokument till laborationerna

Introduktionsmaterial

Laborationsschema

Labrapport:

Labrapport-mall.docx

Labrapport-mall.tex

Labrapport-mall.pdf