lunduniversity.lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

FAFA01 Fysik - Mekanik och Vågor

180322: Labgruppsindelningen klar. När en labb är godkänd kan ni se här. Kräver inloggning

180516: Resultatet på inlämningsuppgifterna Kräver inloggning.
Rapporterna med rättningar finns i mitt fack, där ni lämnade in.
Jag tar med på föreläsningen på måndag också

Mål

Kursen behandlar grundläggande mekaniska begrepp, som rörelse och energi samt fundamental våglära. 
Kursen ska öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den ska också träna problemlösning, förmågan att använda numeriska beräkningshjälpmedel och skriftlig redovisning.

Till FAFA35 Termodynamik och Atomfysik

Page Manager:

Administrativ information

FAFA01

Poäng: 9 hp

Läsperiod: VT2

Betygsskala: TH

Nivå: G1 (grundnivå)

Undervisningsspråk: Svenska 

Kursansvarig: Lars Engström 

Förutsatta förkunskaper: Endimensionell analys (FMAA05). Viss erfarenhet av MatLab. 

Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer 

Kursprogram 2018

Karta över Fysicum

Preliminärt Lässchema 2018 (Time Edit)