lunduniversity.lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Alla bilderna från föreläsningarna i pdf

Termodynamik. Info kan vara från 2018 före en aktuell föreläsningen

Jag rekomenderar att du använder Acrobat reader för att visa filerna

F1. Administration, tryck, mm

Populärvetenskaplig film om Johans forskning

Page Manager: