lunduniversity.lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Filer

Försättsblad till rapporter

Rapportskrivning struktur och språktips på svenska

Mätfelsbehandling

En instruktion, med exempel, hur man producerar en rapport i LaTex, skriven av E-teknologen Magnus Håkansson, kan du hitta här.

Laborationsinstruktioner

Du behöver en kod, som du får på första föreläsningen, för att öppna pdf-filerna

Fotoelektriska effekten

Kretsprocesser

Spektroskopi

Detaljerad beskrivning och bruksanvisning för spektrometern SP300i

Manual till FLIR IR kamera