lunduniversity.lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Tentamen

Tentamensschema

Ordinarie
Måndag 28/10 2019    8 - 13             Ma 10 E-H 

Första omtentan
Fredag 24/4               14 - 19            Ma 10 I,J           

Andra omtentan
Onsdag 26/8              8 - 13              Ma 9 C                               

 

 

Page Manager:

Extentor

Exempeltentor:

Tentamen 1 / Lösning

Tentamen 2Lösning

Tentamen 3Lösning

Tentamen 4Lösning

Tentamen 5 / Lösning

Observera att i Tentamen 1 ingick kärnfysik (Kap 40) i stället för fasta kroppar (Kap 38).
Övriga tentor är uppdaterad med Kap 38.