lunduniversity.lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

FAFF10 Atom- och kärnfysik med tillämpningar

Atom- och kärnfysik med tillämpningar är en fördjupad fysikkurs på grundnivån som ingår i det obligatoriska kursblocket det tredje året på civilingenjörsutbildningen i Teknisk Fysik vid LTH. I kursen, som sträcker sig över två läsperioder, varvas föreläsningar, övningar och laborationer inom kvantmekanik, kärnfysik och atomfysik. Kursen innehåller också ett obligatoriskt fördjupande projekt. Kursen ges av ett lärarlag under ledning av Per Johnsson (atomfysik), Anne L'Huillier (atomfysik) Jan Pallon (kärnfysik) och Gillis Carlsson (kvantmekanik).

All information för kurstillfället 2017 finns på Live@Lund.

Kursinnehåll

Kvantmekanikens formalism, fördjupat från tidigare kurser. Harmonisk oscillator. Sfärisk symmetri och rörelsemängdsmoment. Väteliknande atomer. Approximativa metoder. Beräkningar på problemställningar inom atom- och kärnfysik.

Atomers storlek och massa. Atommodeller. Elektronspinn och riktningskvantisering. Atomer i yttre elektriska och magnetiska fält. Koppling av rörelsemängdsmoment, konfiguration, term, nivå och subnivå. Centralfältsapproximationen och flerelektronsystem. Uppbyggnaden av det periodiska systemet. Spontan emission och urvalsregler. Stimulerad emission och laserverkan. Atomer i starka laserfält. Spektroskopiska tekniker.

Atomkärnors storlek, uppbyggnad och massa. Kärnmodeller. Stark- och svag växelverkan. Radioaktivt sönderfall, alfa- beta- och gamma-emission. Kärnkollisioner. Fission och fusion. Strålnings växelverkan med materia. Kärnfysikalisk mätutrustning. Reaktorfysik, medicinska tillämpningar, jonstråleanalys och astrofysik.

Page Manager:

All information för kurstillfället 2018 finns på Live@Lund.

Administrativ information

FAFF10

Poäng: 15 hp

Läsperiod: HT1-2

Betygsskala: TH

Nivå: G2 (grundnivå, fördjupad)

Undervisningsspråk: Svenska

Kursansvariga: Per Johnsson, Anne L'Huillier, Gillis Carlsson och Jan Pallon

Sekreterare: Kerstin Nilsson
Telefon: 046-222 7665

Kursombud: Axel Carlsson & Niklas Kotarsky (skicka mail)

Förutsatta förkunskaper: FMA021 Kontinuerliga system, FAFA10 Fysik - Kvantfenomen och nanoteknologi.

Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (tre deltentamina), godkända laborationer och godkänt projekt. Betyget på kursen ges som det viktade medelvärdet av betygen på deltentamina.

Utvalda kursdokument 2018