lunduniversity.lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

FAFF30 + FAFF40 Våglära och optik

Välkomna

Våglära och optik är en grundläggande fysikkurs som ingår i det obligatoriska kursblocket det första året på civilingenjörsutbildningarna i tekniskfysik och teknisk matematik vid LTH.

Den första föreläsningen är den 19 mars klockan 10.15 i Fys:Rydberg

Preliminära laborationsscheman hittar ni här: Laborationer FAFF30 och Laborationer FAFF40

Kurslitteratur: "Introduction to Optics" third edition by Pedrotti (ISBN: 9780131971332)

Tillfällig plats för kursmaterial:

Övningar

Övningsuppgifter

Facit övningsuppgifter

Labinstruktioner Optik

Labinstruktioner Diffraktion

Labinstruktioner Polarisation

Inlämningsuppgift 1

Inlämningsuppgift 2

Kurshemsidan är flyttad till Live@Lund som du loggar in på med ditt StiL-konto.

Hej och välkomna till kursen i våglära och optik:

Om ni är nyfikna på kursansvarigs forskning så hittar ni en populärvetenskaplig presentation här:

Page Manager:

Administrativ information

FAFF30 Våglära och Optik

Poäng: 9 hp FAFF30 / 7,5 hp FAFF40

Läsperiod: VT2

Betygsskala: TH

Nivå: G2

Undervisningsspråk: Svenska och engelska

Kursansvarig: Johan Mauritsson

Sekreterare: Kerstin Nilsson

Kursombud FAFF30: TBD

Kursombud FAFF40: Kåre von Geijer

Förutsatta förkunskaper: Flerdimensionell analys

Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer