lunduniversity.lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Kursinformation

Kursansvarig: Johan Mauritsson johan.mauritsson@fysik.lth.se

Kurslitteratur: "Våglära och optik" femte upplagan Göran Jönsson

Föreläsningar: Varierande antal upp till tre gånger i veckan

Föreläsare: Johan Mauritsson

Övningar: ...

Övningsledare: ...

Laborationer: Laborationsschema ligger på Live@Lund. Du kommer att göra tre laborationer: ”Optik”, ”Ljusets polarisation” och ”Böjning och interferens”. Om Du skull råka bli sjuk inför ett laborationstillfälle ska Du sjukanmäla dig före laborationstillfället till kurslaboratoriets sekreterare Kerstin Nilsson på telefon 222 76 65 eller via e-post: kerstin.nilsson@fysik.lth.se

Grupper: Laborationsgrupperna är samma som ni har haft hela våren, ni hittar indelningen på Live@Lund! En laborationsgrupp består av 8 deltagare och indelningen påverkar också vilken övningsgrupp Du tillhör.

Inlämningsuppgifter: Det ingår två inlämningsuppgifter i kursen (för FAFF30) som lämpligen löses i MatLab eller Octave. Emma Simpsson, Neven Ibracovic och Anna Olofsson kommer att hjälpa er med uppgifterna.

Projekt: Det ingår också en projektuppgift (för FAFF30).

Page Manager: