lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Litteratur och länkar

P.A. Tipler and G. Mosca, Physics for scientists and engineers, sixth edition, extended version. Samma som till kursen Fysik - Mekanik och Vågor.

Du behöver också en allmän tabell/formelsamling. TeFyMa är den mest omfattande sådan som du får ha med på tentan.

Laborationsinstruktioner laddar du ner här från hemsidan

Läsinstruktioner


Termodynamik och Atomfysik

  • Termodynamik. Kap 17 - 20
  • Kvantiserad materia. Kap 31, 34
  • Atom- och molekylfysik Kap 35, 36 och 37
  • Kärnfysik. Kap 40

Mer detaljerad beskrivning i kursprogrammet.

 

Page Manager:  |