lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Kursfakta

Omfattning: 5 hp
Kursperiod: Lp Vt1 2014
Obligatorisk för: C och D 

Kursansvarig: Olle Lundh

Sekreterare: Kerstin Nilsson
Telefon: 046-222 7665 

Kursombud: Josefin Karlsson
                      Sofia Siljeholm

Länkar och dokument

Planering och gruppindelning:

Kursplanering

Läsanvisningar

Laborationsschema

Labbgruppsindelning

Kursplan (KA)

Kursschema (TimeEdit)

Laborationsinstruktioner:

Geometrisk optik

Ljusets böjning & interferens

Fiberoptik

Rapportskrivning

Mätfelsbehandling

Försättsblad (mall)

Övningsuppgifter:

Övningsuppgifter

Extra övningsuppgifter Fotonik

Extra övningsuppgifter Fotonik (lösningsförslag)

Formelblad

Frivillig datoruppgift:

Frivillig datoruppgift

Hitta rätt: 

Karta över Fysikum

Karta Campus LTH