lunduniversity.lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

In Swedish

Det finns en i det närmaste symbiotisk koppling mellan ljus och elektroner. Då elektroner rör sig skapas ljus och när ljus träffar elektroner börjar de röra sig. Den här kopplingen är väldigt central för varför världen ser ut som den gör och att vi ser världen på det sättet vi gör. För att bättre förstå världen måste vi därför kunna följa elektroner och se deras rörelse – men det är väldigt utmanande! Eftersom elektroner är så små, rör de sig också fantastiskt fort. Det tar t ex bara 150 attosekunder för en elektron att röra sig ett varv runt en atom och en attosekund är väldigt kort (1 as = 10-18 s). Det går lika många attosekunder på en enda sekund som det går sekunder på dubbla universums ålder. För att kunna filma hur elektronerna rör sig var vi tvungna att skapa världens kortaste laserpulser. 

Electronernas liv

Ljusets år