lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FAFF25 Fysik för C och D - Delkurs i Termodynamik

Kursen FAFF25 termo för C och D i åk 3 går för sista gången nu i lp 2 2016

Hemsidan för 2016 har flyttat till Live@Lund.

 

 

 

 

Mål för fysik för CD

Syftet med hela kursen är att ge grundläggande kunskaper i termodynamik och en introduktion till fotonik som inkluderar optik och signalöverföring med ljus och radiovågor. Förståelse inom dessa områden är central för begreppsbildningen inom aktuella teknikområden. Kursen ska också ge träning i problemlösning, modelltänkande, experimentellt arbete samt skriftlig och muntlig kommunikation. Genom ett större projektarbete vill kursen stimulera studenten till reflektion över hur kursinnehållet relaterar till fysikaliska vardagsfenomen med relevans för begreppet hållbar utveckling.

Administrativ information

FAFF25 (delkurs Termodynamik)

Poäng: 3hp

Läsperiod:HT2

Betygskala: TH

Nivå: G1 (grundnivå)

Undervisningsspråk: Svenska

Kursansvarig: Elisabeth Nilsson

Förutsatta förkunskaper: Endimensionell analys

Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänd laboration

Föreläsningar: 18 h

Övningar: 8 h

Laborationer: 4 h