lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FAFA01 Fysik - Mekanik och Vågor0

Välkomna

Fysik - Mekanik och Vågor (FAFA01) är en kurs som behandlar grundläggande mekaniska begrepp, som rörelse och energi samt fundamental våglära. 
Kursen ska öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den ska också träna problemlösning, förmågan att använda numeriska beräkningshjälpmedel och skriftlig redovisning.

Kursens hemsida finns i Canvas

Kursfakta FAFA01

Omfattning: 9 hp

Kursperiod: VT2

Undervisningsspråk: Svenska 

Kursansvarig: Lars Rippe

Administratör: Eskil Fredriksson

Förutsatta förkunskaper: Endimensionell analys (FMAA05). Viss erfarenhet av MatLab. 

Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer