lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FAFF10 Atom- och kärnfysik med tillämpningar

Atom- och kärnfysik med tillämpningar är en fördjupad fysikkurs på grundnivån som ingår i det obligatoriska kursblocket det tredje året på civilingenjörsutbildningen i Teknisk Fysik vid LTH. I kursen, som sträcker sig över två läsperioder, varvas föreläsningar, övningar och laborationer inom kvantmekanik, kärnfysik och atomfysik. Kursen innehåller också ett obligatoriskt fördjupande projekt. Kursen ges av ett lärarlag under ledning av Per Eng-Johnsson (atomfysik), Anne L'Huillier (atomfysik) Kristina Stenström (kärnfysik) och Gillis Carlsson (kvantmekanik).

All information för kurstillfället 2021 finns i Canvas.

Kursinnehåll

Kvantmekanikensformalism, fördjupat från tidigare kurser. Harmonisk oscillator. Sfärisk symmetri och rörelsemängdsmoment. Väteliknande atomer. Approximativa metoder. Beräkningar på problemställningar inom atom- och kärnfysik.

Atomersstorlek och massa. Atommodeller. Elektronspinn och riktningskvantisering. Atomer i yttre elektriska och magnetiska fält. Koppling av rörelsemängdsmoment, konfiguration, term, nivå och subnivå. Centralfältsapproximationen och flerelektronsystem. Uppbyggnaden av det periodiska systemet. Spontan emission och urvalsregler. Stimulerad emission och laserverkan. Atomer i starka laserfält. Spektroskopiska tekniker.

Atomkärnors storlek, uppbyggnad och massa. Kärnmodeller. Stark och svag växelverkan. Radioaktivt sönderfall, alfa- beta- och gamma- emission. Kärnkollisioner. Neutronfysik och spallationskällor. Fission och fusion. Strålnings växelverkan med materia. Biologisk verkan och strålskydd. Kärnfysikalisk mätutrustning. Reaktorfysik, medicinska tillämpningar, radioaktivitet i omgivningen.

All information för kurstillfället 2021 finns i Canvas.

Administrativ information

FAFF10

Poäng: 15 hp

Läsperiod: HT1-2

Betygsskala: TH

Nivå: G2 (grundnivå, fördjupad)

Undervisningsspråk: Svenska

Kursansvariga:Per Eng-Johnsson, Anne L'Huillier, Gillis Carlsson och Kristina Stenström

Kursadministratör:Eskil Fredriksson
Telefon: 046-222 7783

Kursombud: TBA (skicka mail)

Förutsatta förkunskaper: FMAN55 Kontinuerliga system, FAFA55 Kvantfysikaliska koncept.

Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (tre deltentamina), godkända laborationer och godkänt projekt. Betyget på kursen ges som det viktade medelvärdet av betygen på deltentamina.

Utvalda kursdokument 2021