lunduniversity.lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Welcome to Atomic Physics!

Info

The Division of Atomic Physics at the Faculty of Engineering (LTH), Lund University, Sweden has a staff of over 50 researchers including guest researchers and graduate students. The research at the division is mainly based on the use of lasers, ranging from diode lasers to terawatt lasers at the High-Power Laser Facility. Some areas of research are: basic atomic physics including interactions between intense laser-fields and matter and VUV/XUV laser spectroscopy, quantum electronics, quantum optics and solid state spectroscopy, applied molecular spectroscopy, laser applications in medicine and biology, and industrial applications.

News

Laser ska hjälpa för tidigt födda barn

Barn som föds före vecka 30 behöver ofta hjälp med andningen för att överleva. Idag använder man röntgen för att diagnosticera lungornas tillstånd, men tekniken är inte riskfri och bilder kan endast tas då och då. Nu har forskare i atomfysik utvecklat en laserbaserad, ofarlig analysmetod som förhoppningsvis kommer kunna övervaka det lilla barnets tillstånd kontinuerligt. Då blir det enklare att snabbt sätta in rätt insatser.
Läs mer: http://www.lu.se/article/laser-ska-hjalpa-for-tidigt-fodda-barn

In case of emergency

SOS Alarm: 112
(if you phone from the departments telephone dont't forget so press "0")
Give the following address:
Physics department, Professorsgatan 1, Lund

Securitas emergency No: 046-222 1610
LUs emergency No: 046-222 0700
Lund University emergency information