lunduniversity.lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Laborationer

I kursen ingår 3 laborationer: SvängningarGeometrisk optik samt Ljusets böjning och interferens.

Laborationsschema distribueras i en separat fil (finns att ladda ner till höger).

Du ansvarar själv för att du får tillgång till instruktionerna. 

Laborationerna är obligatoriska och pågår i 4 timmar. 

Vid laborationens början skall du skriftligen och muntligen kunna redogöra för samtliga förberedelseuppgifter. 

Information om gruppindelningen samt inlämningsportal för labrapporterna finns nu på Live@Lund

Sista dag för godkännande av laborationer är onsdagen den 5/6 2017.

Sjukanmälan gör Du före laborationstillfället till kurslaboratoriets sekreterare Kerstin Nilsson på telefon: 046 - 222 76 65 eller via e-post: kerstin.nilsson@fysik.lth.se.

Page Manager:

Laborationsinstruktioner

Nedan hittar Du laborations-instruktioner för nedladdning. Instruktionerna kan komma att ändras något innan labkurserna börjar.

Svängningar

Geometrisk optik

Ljusets böjning & interferens

Manualer/introduktion

Nedan hittar du hjälpdokument till laborationerna

Introduktionsmaterial

Laborationsschema

Labrapport:

Labrapport-mall.docx

Labrapport-mall.tex

Labrapport-mall.pdf