lunduniversity.lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

FAFA80 Tillämpad vågrörelselära

Välkomna

Tillämpad vågrörelselära (FAFA80) är en grundläggande kurs i fysik som ingår i det obligatoriska kursblocket det första året på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik vid LTH. 

Kursens hemsida med alla dokument finns i Canvas (kommer snart)

För er som vill omregistrera sig (t.ex. från tidigare år), så kontakta kursadministratören Eskil Fredriksson.

För som glömt att anmäla er finns nu en funktion för sen anmälan i det vanliga antagningssystemet.

För Allmänna kursdokument, som föreslagna lästips eller räkneövningar, se länkarna här till höger.

För information angående tentamen, inklusive några extentor, se här.

 

 

 

Page Manager:

Kursfakta FAFA80

Omfattning: 6hp

Kursperiod: VT2

Kursansvarig: Andreas Walther

Administratör: Eskil Fredriksson

Obligatorisk för: M

Schema (TimeEdit): Klicka här!

Hemsida: Canvas (kommer snarT)