lunduniversity.lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

FAFA80 Tillämpad vågrörelselära

Välkomna

Tillämpad vågrörelselära (FAFA80) är en grundläggande kurs i fysik som ingår i det obligatoriska kursblocket det första året på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik vid LTH. 

Kursens hemsida med alla dokument finns på Live@Lund

Om ni redan är anmälda men inte har live@lund åtkomst så kontakta kursens sekreterare Kerstin Nilsson

Efteranmälningar: Måste numera göras via kansliet, så kontakta Sofia Johansson för det.

För Allmänna kursdokument, som föreslagna lästips eller räkneövningar, se länkarna här till höger.

För information angående tentamen, inklusive några extentor, se här.

 

Omtenta 19-05-02: Resultatet för omtentan från tidigare år är nu uppe (i Ladok). Av de 7 skrivande blev 5 godkända, varav en med betyget 4. Visning av tentorna sker fredag 17/5 kl 12:00-12:20 i sal H221 på fysicum.

 

Tentan 19-06-07 är rättad - Visning kommer att ske Torsdag 20/6 kl 12-12:20 i Sal H221

Av 120 st skrivande så blev fördelningen 72 st underkända (60%, ovanligt många), 32 st fick 3:a (27%), 15 st fick 4:a (13%) och 1 person fick en 5:a (bra gjort!).

 

Omtentan 19-08-29 är rättad - Visning kommer att ske Torsdag 12/9 kl 12 - 12:20 i Sal A314 (på fysicum).

Av 57 skrivande så blev fördelningen 8 st underkända (14%), 13 st fick 3:a (23%), 24 st fick 4:a (42% och 12 st fick 5:a (21%). Överlag fina resultat, så bra jobbat!

 

 

Page Manager:

Kursfakta FAFA80

Omfattning: 6hp

Kursperiod: VT2

Kursansvarig: Andreas Walther

Sekreterare: Kerstin Nilsson

Obligatorisk för: M

Schema (TimeEdit): Klicka här!

Hemsida: Live@Lund