lunduniversity.lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

FAFF25 / FAFA60 Fysik för C och D, åk 3 Delkurs i Fotonik och åk 1

Välkomna!

År 2016 och 2017 ges denna kurs i fotonik både som en delkurs i FAFF25 för C och D i åk 3 samt som en självständig kurs, FAFA60, för C och D i åk 1.

Syftet med kursen är att ge en introduktion till fotonik inkluderande optik och signalöverföring med ljus och radiovågor. Kursen ska också ge träning i problemlösning, modelltänkande, experimentellt arbete samt skriftlig och muntlig kommunikation.

Informationen för denna sida gäller för kursomgången vårterminen 2017 och uppdateras löpande under kursens gång. Har du några frågor eller funderingar som rör denna kurs, hör gärna av dig till Martin Hansson.

Page Manager:

Kursfakta

Omfattning: 5 hp
Kursperiod: Vt1 2017
Obligatorisk för: C och D 

Kursansvarig: Martin Hansson och
Olle Lundh

Sekreterare: Kerstin Nilsson
Telefon: 046-222 7665 

Kursombud: André Hedesand och Fred Nordell