lunduniversity.lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

FAFA01 Fysik - Mekanik och Vågor

 

 

27/3: Inlämningsuppgifterna är nu klara

31/3: Nu funger länken till svaren på de jämna uppg.

Mål

Kursen behandlar grundläggande mekaniska begrepp, som rörelse och energi samt fundamental våglära. 
Kursen ska öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den ska också träna problemlösning, förmågan att använda numeriska beräkningshjälpmedel och skriftlig redovisning.

Till FAFA35 Termodynamik och Atomfysik

Page Manager:

Administrativ information

FAFA01

Poäng: 9 hp

Läsperiod: VT2

Betygsskala: TH

Nivå: G1 (grundnivå)

Undervisningsspråk: Svenska 

Kursansvarig: Lars Engström 

Förutsatta förkunskaper: Endimensionell analys (FMAA05). Viss erfarenhet av MatLab. 

Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer 

Kursprogram 2017

Karta över Fysicum

Lässchema 2017 (Time Edit)