lunduniversity.lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

FAFA01 Fysik - Mekanik och Vågor

Välkomna till första föreläsningen i Rydbergsalen på Fysicum måndag 25/3 15.15

190320: Korrekt labbschema (Grupp C2 beror på antalet studenter)

Mål

Kursen behandlar grundläggande mekaniska begrepp, som rörelse och energi samt fundamental våglära. 
Kursen ska öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den ska också träna problemlösning, förmågan att använda numeriska beräkningshjälpmedel och skriftlig redovisning.

Till FAFA35 Termodynamik och Atomfysik

Page Manager:

Administrativ information

FAFA01

Poäng: 9 hp

Läsperiod: VT2

Betygsskala: TH

Nivå: G1 (grundnivå)

Undervisningsspråk: Svenska 

Kursansvarig: Lars Engström, Lars Rippe

Förutsatta förkunskaper: Endimensionell analys (FMAA05). Viss erfarenhet av MatLab. 

Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer 

Kursprogram 2019

Karta över Fysicum

Preliminärt Lässchema 2019 (Time Edit)