lunduniversity.lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English This page in English

FAFA35 Fysik - Termodynamik och atomfysik

Rydbergs formel, presenterad den 5 november 1888 i Lund

Resultatet av inlämningsuppgifterna. Färdigrättad. Rapporterna i mitt returfack. Bra gjort  (utom på uppg. 1!)

Kommentar till uppgift 1, där förvånandsvärt många bara ändrar T och g i den barometriska höjdformeln för att ta hänsyn till att dessa storheter beror på h. Så kan man inte göra, utan man måste börja om från den fundamentala differentialekvationen i varje fall.

Lösning till tentan 161027.

Resultatet kommer här, under rättningsarbetets gång (start måndag)

Mål

Kursen ska ge grundläggande kunskaper i kvantmekanik, atomfysik, molekylfysik, termodynamik och statistisk fysik. Kursen ska öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den ska också träna problemlösning och skriftlig redovisning.

Till FAFA01 Mekanik och Vågor

Page Manager:

Administrativ information

FAFA35

Poäng: 6 hp

Läsperiod: HT1

Betygsskala: TH

Nivå: G1 (grundnivå)

Undervisningsspråk: Svenska

Kursansvarig: Lars Engström

Förutsatta förkunskaper: Fysik - Mekanik och vågor (FAFA01), Endimensionell analys (FMAA05) och viss erfarenhet av MatLab.

Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer.

Kursprogram

Lässchema 2016 (TimeEdit)