lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English This page in English

FAFA35 Fysik - Termodynamik och atomfysik

Rydbergs formel, presenterad den 5 november 1888 i Lund

Ny föreläsning måndag 20/10 kl 8.15 -10 i Rydberg

*** Korrigerat fel i uppg. 2 i inlämningsuppgifterna ***
frekvensen i Planck ska vara i kub liksom x i täljaren i standardintegralen.
9/10: Förtydligat att Planckkurvan egentligen är intensitet per frekvensintervall. Då blir enheten rätt

Mål

Kursen ska ge grundläggande kunskaper i atomfysik, kärnfysik, termodynamik och statistisk fysik. Kursen ska öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den ska också träna problemlösning och skriftlig och muntlig redovisning.

Till FAFA01 Mekanik och Vågor

Page Manager:  | 

Administrativ information

FAFA35

Poäng: 6 hp

Läsperiod: HT1

Betygsskala: TH

Nivå: G1 (grundnivå)

Undervisningsspråk: Svenska

Kursansvarig: Lars Engström

Förutsatta förkunskaper: Fysik - Mekanik och vågor (FAFA01), Endimensionell analys (FMAA05) och viss erfarenhet av MatLab.

Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer.

Kursprogram

Lässchema 2014 (TimeEdit)