lunduniversity.lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

FAFA01 Fysik - Mekanik och Vågor

På grund av den rådande situatutionen och i enlighet med universitets beslut planerar vi just nu att kursen ska ske på distans. Vi jobbar så fort vi kan med denna omläggning, och har inriktat oss på att börja med de moment som ligger allra först i kursen. Det innebär att hemsidan kommer att uppdateras efterhand som det blir klart. Exakt hur undervisningen skall bedrivas är hittills mer klart för kursens tidiga moment (föreläsningar, övningar och de första labbarna) och inte riktigt bestämt för den sista labben (diffraktion). Det är heller inte klart i nuläget exakt hur tentamen kommer att utföras. Ändringar kommer eventuellt att ske under kursens gång, beroende på utvecklingen av den rådande situationen.

Varmt välkomna till kursen, som nu blir online!

                                    

Mål

Kursen behandlar grundläggande mekaniska begrepp, som rörelse och energi samt fundamental våglära. 
Kursen ska öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den ska också träna problemlösning, förmågan att använda numeriska beräkningshjälpmedel och skriftlig redovisning.

Till FAFA35 Termodynamik och Atomfysik

Page Manager:

Administrativ information

FAFA01

Poäng: 9 hp

Läsperiod: VT2

Betygsskala: TH

Nivå: G1 (grundnivå)

Undervisningsspråk: Svenska 

Kursansvarig: Lars Rippe

Förutsatta förkunskaper: Endimensionell analys (FMAA05). Viss erfarenhet av MatLab. 

Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer 

Kursprogram

Karta över Fysicum

Preliminärt Lässchema 2020 (Time Edit) Kursen sker i år på distans, och salarna i schemat gäller därför inte. För mer info om respektive undervisningsform se hemsidan och kursprogrammet ovan.