lunduniversity.lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

FAFA01 Fysik - Mekanik och Vågor

Hemsidan håller för tillfället på att uppdateras till 2020, delvis data för 2019, men troligen inga större ändringar

                                    

Mål

Kursen behandlar grundläggande mekaniska begrepp, som rörelse och energi samt fundamental våglära. 
Kursen ska öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den ska också träna problemlösning, förmågan att använda numeriska beräkningshjälpmedel och skriftlig redovisning.

Till FAFA35 Termodynamik och Atomfysik

Page Manager:

Administrativ information

FAFA01

Poäng: 9 hp

Läsperiod: VT2

Betygsskala: TH

Nivå: G1 (grundnivå)

Undervisningsspråk: Svenska 

Kursansvarig: Lars Rippe

Förutsatta förkunskaper: Endimensionell analys (FMAA05). Viss erfarenhet av MatLab. 

Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer 

Kursprogram

Karta över Fysicum

Preliminärt Lässchema 2020 (Time Edit)