lunduniversity.lu.se

Atomic Physics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

FAF260 Tillämpad vågrörelselära

Välkomna

Tillämpad vågrörelselära (FAF260) är en grundläggande kurs i fysik som ingår i det obligatoriska kursblocket det första året på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik vid LTH. 

En del av kursmaterialet, däribland labindelningar och pdf:er av föreläsningar, finns numera på Live@Lund

Efteranmälan till kursen görs till kurslabs sektreterare, Kerstin Nilsson.

Ordinarie tentan: Totalt på tentan så blev 74% (75 st) godkända eller högre, varav 29% (30 st) fick betyg 4 och 12% (12 st) fick betyg 5. 

Omtentorna är från den 16/8 är nu rättade! Total på tentan så blev 70% (23 st) godkända eller högre, varav 21% (7 st) fick betyg 4 och 3% (1 st) fick betyg 5. Resultaten bör komma in i Ladok under de kommande dagarna.

Visning på omtentan sker onsdagen den 6/9 kl 12-12:20 i rum A314 på fysicum.

Kursinformation

Kursansvarig: Lars Rippe

Kurslitteratur: ”Våglära och optik”, G. Jönsson, © 2013/2015. Äldre upplagor än 2007 kan inte rekommenderas. Kursboken kan köpas på KFS Studentbokhandel.
Laborationsinstruktioner finns i pdf-format på kursens hemsida.

Föreläsningar: Två föreläsningar per vecka. pdf:er av föreläsningarna kommer att finns på Live@Lund

Föreläsare: Lars Rippe

Seminarier: Adam Kinos

Sekreterare: Kerstin Nilsson, kontakta henne för alla efteranmälningar, registreringar och för live@lund åtkomst (om ni inte redan har det).

Övningar: Räkneövningarna börjar i läsperiodens första vecka och är oftast i sal H221. Övningsledare är Lars Rippe, Henrik Ekerfelt och Marcus Isinger.

Laborationer: Laborationsschema ligger på hemsidan. Du kommer att göra tre laborationer. Sista dag för godkännande av laborationer är måndagen den 5/6 2017.

Sjukdom etc.: Om du missar ett labtillfälle (oavsett anledning, t.ex. om du blivit sjuk eller blivit avvisad), så kan du själv hitta tid för ett nytt genom att titta på labgruppslistorna i Live@Lund, samt labschemat. Efter att du hittat en ny tid som är ledig så måste du kontakta labhandledaren för det nya passet, som då kan meddela dig om det fortfarande finns plats. Notera också att ni måste så mycket som det går försöka hålla era originaltider, då det är schematekniskt omöjligt för alla att göra labbarna på de senare tiderna i kursen.

Varje lab har förberedelseuppgifter som måste göras före labtillfället, labhandledaren kommer annars att avvisa er från det tillfället.

Labgrupper: Grupperna från förra läsperioden (programmeringen) kommer att användas även i denna kurs. Ändringar och byten i labgrupperna görs i Live@Lund sidan i början av kursen, och här kommer även labrapporterna att lämnas in digitalt.

Examination:

För godkänt på kursen krävs

  • Godkända laborationer:

    • Svängningar
    • Geometrisk optik
    • Ljusets böjning och interferens

  • Godkänd tentamen

Tentamen: Tentamen ges måndagen den 29:e maj klockan 8.00-13.00 på victoriastadion Vic:1-2. För mer info samt några exempel på extentor, se länken till vänster

Omtentamen: Omtentamen med föranmälan ges onsdagen den 16 augusti  8.00-13.00 i Sparta:C-D. Vid omtentamen gäller anmälningsplikt. För mer info se länken till vänster

Välkommen till Fysikinstitutionen!

Page Manager:

Kursfakta FAF260

Omfattning: 6hp

Kursperiod: VT2

Kursansvarig: Lars Rippe

Sekreterare: Kerstin Nilsson

Obligatorisk för: M

Schema (TimeEdit): Klicka här!

Live at Lund: Klicka här!

Ladda ner dokument

Filerna öppnas i ett nytt fönster.

Hitta till och på institutionen:

Karta Fysikum

Karta Campus LTH

Kursinfo:

Formelblad

Veckoschema

Laborationsschema

Lästips

Räkneövningar

Kursprogram