lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FAFA80 Tillämpad vågrörelselära

Välkomna

Tillämpad vågrörelselära (FAFA80) är en grundläggande kurs i fysik som ingår i det obligatoriska kursblocket det första året på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik vid LTH. 

Kursens hemsida med alla dokument finns i Canvas

För er som vill omregistrera sig (t.ex. från tidigare år), så kontakta kursadministratören Eskil Fredriksson.

För som glömt att anmäla er finns nu en funktion för sen anmälan i det vanliga antagningssystemet.

Kursfakta FAFA80

Omfattning: 6 hp

Kursperiod: VT2

Kursansvarig:Claes-Göran Wahlström

Administratör:Eskil Fredriksson

Obligatorisk för: M

Schema (TimeEdit): Klicka här!

Hemsida:Canvas

Allmänna kursdokument