lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FAFF25 / FAFA60 Fysik för C och D, åk 3 Delkurs i Fotonik och åk 1

Välkomna!

Fotonik för D (FAFA60) är en grundläggande kurs i fysik som ingår i det obligatoriska kursblocket det första året på civilingenjörsutbildningen i datateknik vid LTH. 

Kursens hemsida med alla dokument finns i Canvas

Det finns även i år en möjlighet att få extrapoäng till alla tentamen som hålls under året genom att klara av quizzes på kurshemsidan innan deadlinen går ut (de går ut kontinuerligt under kursens gång). 

För er som vill omregistrera sig (t.ex. från tidigare år), så kontakta kursadministratören Eskil Fredriksson.

För er som glömt att anmäla er finns nu en funktion för sen anmälan i det vanliga antagningssystemet.

Kursfakta

Omfattning: 5 hp
Kursperiod: Vt1
Obligatorisk för: D 

Kursansvarig: Adam Kinos

Administratör: Eskil Fredriksson

Kurshemsida: Canvas