lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FAFF40 Våglära och optik

Välkomna

Hej och välkomna till kursen i våglära och optik:

Våglära och optik är en grundläggande fysikkurs som ingår i det obligatoriska kursblocket det första året på civilingenjörsutbildningarna i tekniskfysik och teknisk matematik vid LTH.

Detta året genomförs undervisningen online och informationen finns på Canvas.

Omtenta

Nästa tentamenstillfälle är omtentan den 27 augusti kl 8-13. Tentamen kommer att ske på distans. Information om hur tentan kommer att gå till kommer att informeras till de anmälda studenterna. Om du har frågor kontakta studentadministration@fysik.lu.se 

Om ni är nyfikna på kursansvarigs forskning så hittar ni en populärvetenskaplig presentation här:

Administrativ information

FAFF40 Våglära och Optik

Poäng: 7,5 hp

Läsperiod: VT2

Betygsskala: TH

Nivå: G2

Undervisningsspråk: Svenska och engelska

Kursansvarig:Johan Mauritsson

Kursadministration: studentadministration@fysik.lu.se 

Förutsatta förkunskaper: Flerdimensionell analys

Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer