lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FAFF55 Atomfysik

Atomfysik är en fördjupad fysikkurs på grundnivån som ingår i det obligatoriska kursblocket det tredje året på civilingenjörsutbildningen i Teknisk Fysik vid LTH. I kursen, som sträcker sig över två läsperioder, varvas föreläsningar, övningar och laborationer. Kursen ges av Per Eng-Johnsson och Anne L'Huillier från avdelningen för Atomfysik.

All information för kurstillfället 2023 finns i Canvas.

Kursinnehåll

Atomers storlek och massa. Atommodeller. Elektronspinn och riktningskvantisering. Atomer i yttre magnetiska fält. Koppling av rörelsemängdsmoment, konfiguration, term, nivå och subnivå. Centralfältsapproximationen och flerelektronsystem. Uppbyggnaden av det periodiska systemet. Spontan emission och urvalsregler. Stimulerad emission och laserverkan. Spektroskopiska tekniker.

All information för kurstillfället 2023 finns i Canvas.

Administrativ information

FAFF55

Poäng: 6 hp

Läsperiod: HT1-2

Betygsskala: TH

Nivå: G2 (grundnivå, fördjupad)

Undervisningsspråk: Svenska

Kursansvarig: Per Eng-Johnsson

Kursadministratör:  Kerstin Nilsson
Telefon: 046-222 76 65

Förutsatta förkunskaper: FMAN55 Kontinuerliga system, FAFA55 Kvantfysikaliska koncept, FMFF40 Kvantmekanik (läses senast samtidigt)

Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer.

Utvalda kursdokument 2023