lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Pulstågsimulator

This page in English

I simuleringsprogrammet nedan kan du själv prova på att vara ljusdirigent och forma ljuspulser genom att ändra amplitud och fas på de olika färgerna.

Till vänster finns reglage som styr de olika färgerna: Amplitud är hur mycket du använder av den våglängden och Fas är hur det ljuset svänger. Längst ner finns också ett reglage Fundamental som ändrar våglängden på alla vågorna (för att skapa riktigt korta pulser måste man använda sig av korta våglängder).

Till höger ser du resultatet av ditt dirigerande. Överst visas de olika vågorna var för sig (Individuella), i mitten visas summan av vågorna och hur den totala ljusvågen ser ut (Kombinerade) och längst ner visas ljusets intensitet som funktion av tid och och här skrivs också pulslängden ut.

Ljusdirigent