lunduniversity.lu.se

Avd föreståndare: Jörgen Larsson
Ställföreträdande/Biträdande: Johan Mauritsson
Biträdande: Claes-Göran Wahlström

Skyddsombud: Anders Persson
Ställföreträdande: Andreas Walther

Föreståndare brandfarlig vara/
brandskyddsansvarig:
Per Eng-Johnsson
Ställföreträdare: Jörgen Larsson

Forskarutbildning, kontakt: Andreas Walther