lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FAFF36 Medicinsk Fysik

Från och med Läsåret 2016/17 ersätts denna kurs av FAFF45. Kursinformation finns på Live@Lund.

 

Medicinsk Fysik (FAFF36) var en grundläggande fysikkurs som ingick i det obligatoriska kursblocket för civilingenjörsutbildningen Medicin och Teknik.

Kursen omfattade 8,0 hp och genomfördes för sista gången i lp 3 2016.

FAFF36 ersatte FAFF35 (7.5 hp) från och med läsåret 2014/2015.

Nyheter 2016

2016-01-11 FAFF36 börjar mån 18/1 2015 kl 8.15 i sal K404 (F-salen) på Fysicum. Varmt Välkomna!

Aktuellt

FAFF36 Kursprogram 2016

FAFF36 Preliminärt Laborationsschema 2016 (kommer inom kort)

FAFF36 Gruppindelning 2015: Görs vid kursstart

FAFF36 TimeEdit 2016

Live@Lund

 

Vid omtentamenstillfällena gäller anmälningsplikt. Föranmälan: tentamen@fysik.lth.se, ange namn, kurs och tentamenstillfälle).